menu
Blog Uzman mısınız?
Uzman Portalı
Medibulut Blog Uzaktan Sağlık Hizmeti Almanın Avantajları Nelerdir?
Uzaktan Sağlık Hizmeti Almanın Avantajları Nelerdir?
Medibulut Editör

Uzaktan Sağlık Hizmeti Almanın Avantajları Nelerdir?

Medibulut Editör
Uzaktan Sağlık Hizmeti Almanın Avantajları Nelerdir?

Uzaktan sağlık hizmeti, uzman hekimler tarafından hastaların ve danışanların dijital ortamda online muayene edilmesi anlamına gelmektedir. Kovid-19 süreciyle bu süreç hızlanmış ve dijitalleşmenin sağlık sektörü açısından olumlu etkisi olmuştur. Verilerin dijital olarak açılması, işlenmesi, kaydedilmesi ve paylaşılması gibi kolaylıklar sağlık sektörünü olumlu anlamda etkilemiştir. Tüm bu çıktılar da birtakım hastalara kolaylık sağlamış ve daha efektif bir şekilde tedavi süreçlerini hibrit bir modelle ilerletme şansına sahip olmuşlardır. Bu makalede, uzaktan sağlık hizmeti almanın avantajlarına yer verilecektir. Uzaktan sağlık hizmeti almak isteyen hastaların ve danışanların ne tür avantajlara sahip olduğu ise aşağıda yer alan başlıklar ile açıklanabilir.

Mekân Bağımsız Tedavi İmkânı Sağlar

Hastalar ve danışanlar, danışmak istedikleri rahatsızlıklarını veya konularını uzman hekime dijital mecra aracılığıyla herhangi bir kliniğe veya hastaneye gitmeden kolay bir şekilde bulunduğu ortamda görüşme imkânı sağlar. Yaşlılar, engelliler ve fiziksel olarak muayene olmaya gidemeyen danışanlar ve hastalar için oldukça önemli bir maddedir.

Zaman Kazandırır

Gün içerisinde randevu alma, randevu saatinden önce fiziksel olarak bekleme, muayene olma, eczaneye gitme gibi geleneksel süreçlerin minimuma indirilmesi sağlanır. Bu sayede danışanlar ve hastalar online randevu ile hızlı bir şekilde muayene olarak tedavi sürecini hızlandırabilir.

Ön Görüşme İmkânı Verir

Ön görüşme imkânı, hazırlıklı olmak isteyen danışan ve hastalar için ideal bir çözüm yoludur. Fiziksel muayene olunması gereken tedavi süreçlerinde ön bir görüşme imkânı sunar ve süreç hakkında detaylı bilgi alınması sağlanabilir. Ayrıca, konu hakkında ön bilgi edinilebilmesi sağlanır ve gerekli materyallerin ve fiziksel hazırlıkların önceden hazırlanması sağlanır.

Maliyetleri Düşürür

Uzaktan sağlık hizmeti alınmasıyla ulaşım ve sigorta giderlerinde düşüş yaşanır. Bu sayede uzaktan sağlık hizmeti, daha hızlı bir şekilde daha uygun maliyetlerle süreç takibi ve tedavi imkânı sağlar.

Çıktı Almayı Sağlar

Danışanların ve hastaların, almış oldukları ilgili sağlık hizmeti sayesinde e-rapor, e-reçete gibi somut çıktılar alma imkânı sağlar ve sahip olmaları gereken belgelerin teminini kolaylaştırır.

Süreci Kolaylaştırır

Düzenli aralıklarla danışma hizmeti alan veya tedavi sürecini kontrol ettiren tüm danışanların ve hastaların hizmetini uzaktan alarak daha pratik bir şekilde sürecin ilerlemesini sağlar. Hasta ve danışanlar, iş yerlerinden ekstra izin almak durumunda kalmaz veya evden çıkma zorunluluğu bulunmaz. Bu sayede hastalar ve danışanlar daha kaliteli bir sağlık hizmeti almış olur.

Sonuç olarak uzaktan sağlık hizmeti talep eden danışanlar veya hastalar, uzaktan sağlık hizmetinin imkanları dahilinde danışma ve tedavi sürecini idame ettirebilir; gözlem, izlem ve takibi sağlanabilir. Raporları ve sahip olduğu sağlık geçmişi kontrol edilebilir ve danışma / tedavi süreci için ilgili aşamaları başlatılabilir. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan temel cerrahi operasyon işlemleri uzaktan sağlık hizmetiyle uygulanabilir. Kovid-19 gibi salgın dönemlerinde ortaya çıkan krizlerde, profesyonel ve güvenli bir şekilde uzaktan sağlık hizmeti alınabilir. Dolayısıyla ülkemizde de hayata geçirilen teletıp gibi uzaktan sağlık hizmeti alma sayesinde danışanlar ve hastalar kolay bir şekilde muayene olabilecek ve bakanlık tarafından sınırları belirlenmiş olan uzaktan sağlık hizmetlerinin vermiş olduğu imkanlar dahilinde tedavisini sağlayabileceklerdir.

20 June 2022 Monday

Medibulut Editör
Medibulut Editör Diğer branş