menu
Blog Uzman mısınız?
Uzman Portalı
Medibulut KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Giriş

Sekizbit Bilişim ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra Medibulut olarak adlandırılacaktır.) için gizliliğin korunması ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi en yüksek önceliğe sahiptir ve bu doğrultuda gizliliğinizi sağlamayı taahhüt etmekteyiz. İşbu gizlilik politikası, kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl toplandığını, işlendiğini, depolandığını ve ifşa edildiğini açıklamaktadır: kişisel verilerinizin internet sitemizde, platformumuzda ve mobil uygulamamızda işlenmesi (topluca “Hizmetler”) için geçerlidir. Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmadan önce bu gizlilik politikasını dikkatlice okumanızı öneririz.

İşbu aydınlatma metnini, özellikle de faaliyetlerimizdeki veya yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerdeki herhangi bir değişiklik nedeniyle haklarınız veya temel özgürlükleriniz etkilenecekse zaman zaman değiştirebiliriz. Bu tür değişiklikler yürürlükteki veri koruma mevzuatı uyarınca sizin onayınızı gerektiriyorsa, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce onayınızı almak için sizinle iletişime geçeceğiz.

İşbu metinde yer alan terimler, 6698 sayılı Kanun, Yönetmelikler ve Tebliğler ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Kurul ve İlke Kararlarında belirtilen tanımları ifade eder.

 • Kişisel veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
 • İlgili kişi, Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,
 • Açık rıza, Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,
 • Anonim hâle getirme, Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi,
 • Veri sorumlusu, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,
 • Veri işleyen, Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,


Kullanıcıya Özel Bölümler

I. EĞER HASTA/DANIŞAN İSENİZ

Eğer bir hasta/danışan iseniz veya daha genel olarak internet sitemizi hekimler/uzmanlar hakkında bilgi almak için ziyaret eden bir kullanıcısıysanız, aşağıdaki bilgiler sizin için geçerlidir:

A) Kişisel verilerinizi nasıl elde ediyor; hangi amaçlarla ve hangi yasal temelde işliyoruz?

1. Hizmetlerimize kaydolmak

İnternet sitemize kaydolduğunuzda veya hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi doğrudan sizden alıyoruz.

Hizmetlerimize kaydolduğunuzda, e-posta adresiniz dahil olmak üzere temel kişisel verileri sağlamanızı istiyoruz.

Ayrıca adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, telefon numaranız gibi kendinizle ilgili ek bilgiler de sağlayabilirsiniz. Hizmetleri kullanabilmenizi sağlamak için bu bilgileri saklayacağız.

Hizmetlerimizi internet sitemiz veya mobil uygulamamız aracılığı ile kullanabilirsiniz. Hizmetlerimiz, diğer özelliklerin yanı sıra şunları da yapmanızı sağlar: uzmanlarla randevu ayarlamak; uzmanlarla online görüşmek, uzmanlara mesaj göndermek ve belirli bir uzmanla olan deneyiminizi değerlendirmek. Ayrıca platformumuz ve mobil uygulamamız üzerinden ziyaret geçmişinizi kontrol edebilir ve kullanıcı hesabınızı yönetebilirsiniz.

Hizmetlerimizi kullanmak için kaydolduğunuzda, bizimle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Bu sözleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine yasal bir dayanak oluşturmaktadır.

Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması yasal şartına ek olarak, kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.2. Maddesi’nde belirtilen diğer yasal şartlara uygun olarak da işlenebilmektedir. Bu şartlar veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz uyarınca verilerinizin işlenmesi şartlarıdır. Rıza gerektiren verileri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, bu tür veri işleme faaliyetleriniz ancak açık rızanızın temin edilmesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1 maddesi çerçevesinde yürütülecektir.


2. Hekimden/Uzmandan randevu veya muayene ayarlanması

İnternet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden bir klinik veya hekim/uzman ile görüşmek üzere randevu veya muayene ayarlamanız halinde, kullanmış olduğunuz platform aracılığıyla sizden elektronik ortamda ek bilgiler ediniyoruz. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • İsim ve soyisim(ler),
 • Telefon numarası,
 • E-posta adresi,
 • Randevu tarihi ve saati,
 • Ziyaret sebebi, randevu alınan muayene ve testler, katıldığınız randevular vs.
 • Doktor muayenesinin türü,
 • Kimlik numarası (isteğe bağlı),
 • Randevu alımı sırasında paylaştığınız veya yüklediğiniz her türlü ek bilgi (örn.: anketler, ek detaylar vs.)

Bu verileri yalnızca bilgilerinizi görüntülemenize, randevunuzu iptal etmenize ve bu verileri uzmana veya uzmanın çalıştığı kliniğe aktarmanızı sağlamak amaçlarıyla platformumuzda saklayacağız. Kişisel verileriniz hekime/uzmana veya kliniğe aktarıldıktan sonra, kişisel verilerinizin veri sorumlusu haline gelirler ve kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işlerler (örneğin, tıbbi veya benzeri hizmetlerin sağlanması amacıyla). Bu tür işlemler, ilgili hekimin/uzmanın veya kliniğin gizlilik politikasına ve aydınlatma metnine tabi olacaktır.

Platformumuzda yer alan bir uzmandan veya klinikten randevu veya muayene ayarlamanız halinde, sağlıkla ilgili olabilecek bazı kişisel verilerinizi işleyebiliriz (örn.: saklayıp, uzman veya klinikle paylaşılması). Bu nedenle, sağlıkla ilgili olabilecek bu tür kişisel verileri işlemeden veya aktarmadan önce onayınızı isteyeceğiz. Verilerinizin randevu alınan hekime/uzmana verilmesi ve randevu ve teknik Hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi için rızanız gerekmektedir. Rıza gösterilmemesi halinde size randevu ve teknik Hizmetlerimizi sunmamız mümkün değildir. Sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin rızanız esasına göre işlenmesi Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 6.2. maddesine uygundur.

Bir uzmandan randevu veya tıbbi muayene ayarlamanız halinde, kişisel verilerinizi, bu verilere ilişkin olarak ayrıca veri sorumlusu haline gelen bu uzmanlarla paylaşacağız. Uzman veya klinik tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme, o uzmanın veya kliniğin gizlilik politikasına veya aydınlatma metnine tabi olacaktır.

Cep telefonunuza veya e-posta adresinize randevu onayı gönderebiliriz. Ayrıca, randevu tarihiniz yaklaştığında da size bir hatırlatma gönderebiliriz. Eğer randevu hekim/uzman tarafından iptal edilirse, iptale ilişkin sizi bilgilendiriyor olacağız. Randevu sonrasında, internet sitemize yorum bırakmanızı isteyebiliriz. Değerlendirme isteğe bağlı olup, bu tür değerlendirmeler sizin rızanız uyarınca elde edilecek ve yayınlanacaktır.


3. Kişisel verilerinizin depolanması ve hekimler ile paylaşılması

Hizmetlerimizin bir parçası olarak, kişisel verilerinizi kullanıcı hesabınızda saklamanızı sağlıyoruz. Bu imkan, diğer özelliklerin yanı sıra size şu olanakları sunar:

 • Kişisel verilerinizin tek bir ortamda saklanması,
 • Alerjileriniz, tedavileriniz, ilaçlarınız, sağlık durumunuz ve ilgili diğer benzer bilgilerin kolayca erişilebilir bir listesine sahip olmak.
 • Ziyaretinizden önce hekimlerin/uzmanların bu bilgilere sahip olması için bu bilgilerin seçmiş olduğunuz hekimler/uzmanlar ile paylaşılması,

Kişisel bilgilerinizi eklediğinizde, sağlıkla ilgili kişisel verilerinizi işlemek için sizden açık rızanızı istiyor olacağız. Kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda bahsedilen depolama özelliğinin size sağlanması ve bu verilerin seçmiş olduğunuz uzmanlar ile paylaşılması amaçlarıyla rızanız ile işlenmekte ve aktarılmaktadır. Kişisel bilgileriniz tarafımızca başka hiçbir amaç için kullanılmayacak, bu tür veriler size bildirilmeksizin üçüncü kişilere satılmayacak veya aktarılmayacaktır. Rızanız isteğe bağlıdır ve istenildiği takdirde her zaman iptal edilebilir. Eğer rızanızı iptal ederseniz, kullanıcı hesabınıza yüklediğiniz sağlıkla ilgili kişisel verileriniz tarafımızca silinecektir.


4. Değerlendirme eklenmesi

İnternet sitemizde bir hekim hakkında değerlendirme eklemeniz halinde, hakkınızda bazı kişisel verileri edinmiş olabiliriz (örneğin, değerlendirmede ziyaret sebebinizden veya tıbbi geçmişinizden bahsetmişseniz). Bu sebeple sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi için rızanız alınmaktadır. Rıza esasına dayalı olarak sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6.2. maddesine uygundur.


Lütfen değerlendirmelerinizin herkese açık olduğunun farkında olun. Özel veya benzer nitelikteki herhangi bir bilgiyi değerlendirmeye dahil etmemenizi öneririz, çünkü bu bilgiler gizlenmeyip platformun tüm kullanıcılarına açık olacaktır.


5. Pazarlama

Pazarlama ve ticari iletileri almaya onay verdiğinizde, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adınız ve soyadınız bu amaçla tarafımızca işlenebilir. İstediğinizde bu iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1. maddesidir.


B) Bize başka kişilere dair kişisel veriler sağladığınız durumlar var mı?

Eğer başkası adına randevu ayarlarsanız (örneğin bir aile üyeniz için randevu ayarlamak gibi), bu kişinin kişisel verilerini temin edebiliriz. Bu kişisel verileri, sizin kişisel verilerinizi işleme amacımızla aynı amaçlar için işlemekteyiz. Başka bir kişi adına kişisel veri sağlıyorsanız, bu kişiyi bilgilendirmek ve gerektiği takdirde rızasını temin etmek sorumluluğu tarafınıza aittir.


II. EĞER HEKİM/UZMAN OLARAK KAYITLI İSENİZ

Eğer platformumuzu ve Hizmetlerimizi uzman sıfatıyla kullanan bir hekimseniz ve (i) platformda bir profil oluşturduysanız, (ii) Hizmetlerimizi temin etmek için sözleşme akdettiyseniz, ya da (iii) Hizmetlerimizi temin etmek için tarafımızla sözleşme akdeden bir klinik bünyesinde veya adına çalışıyorsanız, aşağıdaki hususlara tabii olursunuz:


A) Kişisel verilerinizi nasıl temin ediyoruz? Hangi amaçlarla ve hangi hukuki dayanakla işliyoruz?

1. Hizmetlerimize üye olmak ve hizmetlerimizi kullanmak

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi kullandığınızda veya üye olduğunuzda direkt olarak sizden temin etmekteyiz.

Hizmetlerimize üye olduğunuzda, sizden profesyonel faaliyetlerinizle ilgili verileri ve kullanıcılarımızı sizin hakkınızda bilgilendirmemize yardımcı olacak ve platformumuzdaki profilinizde yayınlanacak diğer bilgileri sağlamanızı istiyoruz. Özellikle aşağıdaki bilgileri bize sağlayabilirsiniz:

 • Adınız ve soyadınız,
 • İş adresiniz,
 • E-posta adresiniz,
 • Uzmanlık alanınız, eğitiminiz ve ilgilendiğiniz hastalıklar veya yapmış olduğunuz tıbbi muayeneler hakkında bilgiler,
 • Sicil numaranız (mesleki faaliyetler yürütmeniz için verilen sicil numarası),
 • Fotoğrafınız,
 • İş birliği yaptığınız klinik hakkında detaylı bilgiler,
 • Kayıt işlemi sırasında veya ücretli bir sözleşmenin uygulanması sırasında bize sağladığınız diğer tüm veriler

Hizmetlerimize üye olduğunuzda tarafımızla hukuki açıdan bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Söz konusu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme ve bunlara uyma zorunluluğumuz, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerinizin işlenmesi için geçerli hukuki zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimizin gereği olarak da işlemekteyiz. Örneğin fatura düzenlemek ve mali kayıtlarımızı güncel tutmak gibi. Bu durum, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine uygun yasal şart teşkil etmektedir.


2. Pazarlama amacı

Pazarlama ve ticari iletişimleri almayı seçtiğinizde e-postanızı, telefon numaranızı, adınızı ve soyadınızı bu amaçla işleyebiliriz. Bu iletileri almayı her zaman iptal edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1 maddesi uyarıncadır.


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirilme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve verilerinizin uygun olarak işlenip işlenmediği konusunda bilgilendirilme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen sınırlamalara uygun olarak) veya kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya doğrulanmasını isteme,
 • Verilerinize ilişkin her türlü silme, düzeltme veya doğrulama talebinin kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Yalnızca otomatik işlemenin bir sonucu olarak alınan herhangi bir karara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Bu haklardan herhangi birini icra etmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz (bu metnin altındaki iletişim bilgileri üzerinden). Veri sahibi olarak haklarınız ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz.


Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için uygun teknik, fiziksel, elektronik ve idari önlemleri sağlamaktayız. Bize gönderilen kişisel bilgileri hem iletim sırasında hem de aldıktan sonra korumak için genel kabul görmüş endüstriyel standartları takip etmekteyiz. Fakat ne yazık ki, internet üzerinden bilgi aktarımı (e-posta dâhil) tamamen güvenli değildir. Her ne kadar kişisel verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı taahhüt etsek de, internet sitemize, platformumuza veya personelimize iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; dolayısıyla herhangi bir iletim riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemeye çalışmak için katı prosedürler ve güvenlik önlemleri kullanacağız.