menu
Blog Uzman mısınız?
Uzman Portalı
Medibulut Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası

Sekizbit Bilişim ve Ticaret Ltd. Şti. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Sekizbit Bilişim ve Ticaret Ltd. Şti. (Sekizbit tarafından işletilen (www.medibulut.com) internet sitesini ziyaret edenlerin (Veri Sahibi) gizliliğini korumak, önde gelen ilkelerimiz arasındadır. İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile; kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl toplandığı, işlendiği, depolandığı ve ifşa edildiği açıklanmaktadır. Bu sözleşme, kişisel verilerinizin internet sitemizde, platformumuzda ve mobil uygulamamızda işlenmesi için geçerlidir. Hizmetlerimizden herhangi birini kullanmadan önce bu gizlilik politikasını dikkatlice okumanızı öneririz.


Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel verilerinizi korumakla yükümlüyüz. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, Sekizbit tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirlenen kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler, bu dokümanın 2. Pazarlama amacı başlığında belirtilen Çerez Politikası bölümünde açıklanmıştır.


Kullanıcıya Özel Bölümler

EĞER HASTA/DANIŞAN İSENİZ 

Eğer bir hasta/danışan iseniz veya daha genel olarak internet sitemizi hekimler/uzmanlar hakkında bilgi almak için ziyaret eden bir kullanıcısıysanız, aşağıdaki bilgiler sizin için geçerlidir:


Kişisel verilerinizi nasıl elde ediyor; hangi amaçlarla ve hangi yasal temelde işliyoruz?

1. Hizmetlerimize kaydolma

İnternet sitemize kaydolduğunuzda veya hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi doğrudan sizden alınmaktadır.

Hizmetlerimize kaydolduğunuzda, e-posta adresiniz dahil olmak üzere temel kişisel verileri sağlamanız istenir.

Hizmetlerimizi internet sitemiz veya mobil uygulamamız aracılığı ile kullanabilirsiniz. Hizmetlerimiz, diğer özelliklerin yanı sıra şunları da yapmanızı sağlar: hekimlerle/uzmanlarla randevu ayarlamak; hekimlerle/uzmanlarla online görüşmek; ve belirli bir hekimle/uzmanla olan deneyiminizi değerlendirmek. Ayrıca platformumuz ve mobil uygulamalarımız üzerinden ziyaret geçmişinizi görüntüleyebilir ve kullanıcı hesaplarınızı yönetebilirsiniz. Anlık bildirimleri ve diğer benzer sistem bildirimlerini internet sitemiz üzerinden yönetebilirsiniz. Bu tür bildirimleri almak istemiyorsanız, hesap ayarlarınızdan bu tür bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanmak için kaydolduğunuzda, bizimle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Bu sözleşme, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu'nun 5.2. maddesine uygundur. Kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak oluşturur. Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması yasal gerekliliğine ek olarak, KVK Kanunu'nun 5.2. maddesinde düzenlenmiştir. Yazıda açıklanan diğer yasal şartlara uygun olarak da işlem yapabilirsiniz. Bu koşullar, veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmek ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatleriniz doğrultusunda verileri işlemek için kesinlikle veri işlenmesini gerektiren koşullardır. Rıza gerektiren veri işleme faaliyetleri için bu tür veri işleme faaliyetleri KVKK'nın 5.1. maddesi kapsamında ancak müşterinin açık rızası ile gerçekleştirilecektir.


2. Hekimden/Uzmandan randevu veya muayene ayarlanması

İnternet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden bir klinik veya hekim/uzman ile görüşmek üzere randevu veya muayene ayarlamanız halinde, kullanmış olduğunuz platform aracılığıyla sizden elektronik ortamda ek bilgiler ediniyoruz. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • İsim ve soyisim(ler),
 • Telefon numarası,
 • E-posta adresi,
 • Randevu tarihi ve saati,
 • Ziyaret sebebi, randevu alınan muayene ve testler, katıldığınız randevular vs.
 • Doktor muayenesinin türü,
 • Kimlik numarası,

Bu verileri yalnızca bilgilerinizi görüntülemenizi, randevunuzu iptal etmenizi veya yeniden düzenlemenizi ve bu verileri hekime/uzmana veya hekimin/uzmanın çalıştığı kliniğe aktarmanızı sağlamak amaçlarıyla platformumuzda saklayacağız.


Platformumuzda yer alan bir hekimden/uzmandan veya klinikten randevu veya muayene ayarlamanız halinde, sağlıkla ilgili olabilecek bazı kişisel verilerinizi (özellikle: ziyaret edeceğiniz hekim/uzman veya klinik; ziyaretinizin sebebi, geçmiş ziyaretleriniz) işleyebiliriz. Bu nedenle, sağlıkla ilgili olabilecek bu tür kişisel verileri işlemeden veya aktarmadan önce onayınızı isteyeceğiz. Verilerinizin randevu alınan hekime/uzmana verilmesi ve randevu ve teknik Hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi için rızanız gerekmektedir. Rıza gösterilmemesi halinde size randevu ve teknik Hizmetlerimizi sunmamız mümkün değildir. Sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin rızanız esasına göre işlenmesi Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 6.2. maddesine uygundur.

Cep telefonunuza veya e-posta adresinize randevu onayı gönderebiliriz. Ayrıca, randevu tarihiniz yaklaştığında da size bir hatırlatma gönderebiliriz. Eğer randevu hekim/uzman tarafından iptal edilirse, iptale ilişkin sizi bilgilendiriyor olacağız. Randevu sonrasında, internet sitemize yorum bırakmanızı isteyebiliriz. Değerlendirme isteğe bağlı olup, bu tür değerlendirmeler sizin rızanız uyarınca elde edilecek ve yayınlanacaktır.


Kişisel verilerinizin depolanması ve hekimler ile paylaşılması

Hizmetlerimizin bir parçası olarak, kişisel verilerinizi kullanıcı hesabınızda saklamanızı sağlıyoruz. Bu imkân, diğer özelliklerin yanı sıra size şu olanakları sunar:

 • Kişisel verilerinizin tek bir ortamda saklanması,
 • Alerjileriniz, tedavileriniz, ilaçlarınız, sağlık durumunuz ve ilgili diğer benzer bilgilerin kolayca erişilebilir bir listesine sahip olmak.

Bunun yanı sıra, mobil uygulamamızda Sağlık Profiliniz aracılığıyla sağlıkla ilgili kişisel verilerinizi mobil uygulama hesabınızda saklamanızı sağlıyoruz. Bu imkan, diğer özelliklerin yanı sıra size şu olanakları sunar:

 • Uygun olduğunu düşündüğünüz sağlığa ilişkin kişisel verilerinizin tek bir ortamda saklanması,
 • Ziyaretinizden önce hekimlerin/uzmanların bu bilgilere sahip olması için bu bilgilerin seçmiş olduğunuz hekimler/uzmanlar ile paylaşılması,

Kişisel bilgilerinizi eklediğinizde, sağlıkla ilgili kişisel verilerinizi işlemek için sizden açık rızanızı istiyor olacağız. Kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda bahsedilen depolama özelliğinin size sağlanması ve bu verilerin seçmiş olduğunuz hekimler/uzmanlar ile paylaşılması amaçlarıyla rızanız ile işlenmekte ve aktarılmaktadır. Kişisel bilgileriniz tarafımızca başka hiçbir amaç için kullanılmayacak, bu tür veriler size bildirilmeksizin üçüncü kişilere satılmayacak veya aktarılmayacaktır. Rızanız isteğe bağlıdır ve istenildiği takdirde her zaman iptal edilebilir. Eğer rızanızı iptal ederseniz, kullanıcı hesabınıza yüklediğiniz sağlıkla ilgili kişisel verileriniz tarafımızca silinecektir.


Veri Sahiplerinin Hakları

Veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınız için, [email protected] adresine mail atarak tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.


EĞER HEKİM/UZMAN OLARAK KAYITLI İSENİZ

Eğer platformumuzu ve Hizmetlerimizi uzman sıfatıyla kullanan bir hekimseniz ve (i) platformda bir profil oluşturduysanız, (ii) Hizmetlerimizi temin etmek için sözleşme akdettiyseniz, ya da (iii) Hizmetlerimizi temin etmek için tarafımızla sözleşme akdeden bir klinik bünyesinde veya adına çalışıyorsanız, aşağıdaki hususlara tabii olursunuz:


Kişisel verilerinizi nasıl temin ediyoruz? Hangi amaçlarla ve hangi hukuki dayanakla işliyoruz?

1. Hizmetlerimize üye olmak ve hizmetlerimizi kullanmak

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi kullandığınızda veya üye olduğunuzda direkt olarak sizden temin etmekteyiz.

Hizmetlerimize üye olduğunuzda, sizden profesyonel faaliyetlerinizle ilgili verileri ve kullanıcılarımızı sizin hakkınızda bilgilendirmemize yardımcı olacak ve platformumuzdaki profilinizde yayınlanacak diğer bilgileri sağlamanızı istiyoruz. Özellikle aşağıdaki bilgileri bize sağlayabilirsiniz:

 • Adınız ve soyadınız,
 • İş adresiniz,
 • E-posta adresiniz,
 • Uzmanlık alanınız, eğitiminiz ve ilgilendiğiniz hastalıklar veya yapmış olduğunuz tıbbi muayeneler hakkında bilgiler,
 • Sicil numaranız (mesleki faaliyetler yürütmeniz için verilen sicil numarası),
 • Fotoğrafınız,
 • İşbirliği yaptığınız klinik hakkında detaylı bilgiler,
 • Kayıt işlemi sırasında veya ücretli bir sözleşmenin uygulanması sırasında bize sağladığınız diğer tüm veriler.

Hizmetlerimize üye olduğunuzda tarafımızla hukuki açıdan bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Söz konusu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme ve bunlara uyma zorunluluğumuz, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerinizin işlenmesi için geçerli hukuki zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimizin gereği olarak da işlemekteyiz. Örneğin fatura düzenlemek ve mali kayıtlarımızı güncel tutmak gibi. Bu durum, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine uygun yasal şart teşkil etmektedir.

Kişisel verilerinizi, bizden Hizmet temin almak üzere sözleşme akdeden, bünyesinde veya birlikte çalıştığınız kliniklerden de toplamaktayız. Söz konusu klinikler, kendi sorumlulukları uyarınca kişisel verilerinizi tarafımıza aktarabilir ve biz de klinik ile akdettiğimiz sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizi işleriz. Kişisel verilerinizi işlemek bizim için çok önemlidir, ancak kişisel verilerinizi tarafımıza aktaran klinikle her zaman iletişime geçebilir ve veri işlenmesine itiraz edebilir veya kişisel bilgilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz rızayı geri çekebilirsiniz.


2. Pazarlama amacı

Pazarlama ve ticari iletişimleri almayı seçtiğinizde e-postanızı, telefon numaranızı, adınızı ve soyadınızı bu amaçla işleyebiliriz. Bu iletileri almayı her zaman iptal edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1 maddesi uyarıncadır.


Çerez Politikası Hakkında

Bu Politika, çerezlerin ne olduğunu, türlerini, bunları nasıl kullandığımızı, çerez tercihlerinin nasıl kontrol edileceğini açıklamaktadır. Kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız, sakladığımız hakkında bilgi edindikten sonra, istediğiniz zaman web sitemizdeki Çerez Bildirimi'ndeki onayınızı değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz. 


Çerez Nedir?

Çerezler, küçük bilgileri saklamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Web sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Bu çerezler, web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamamıza, web sitesini daha güvenli hale getirmemize, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza ve web sitesinin nasıl performans gösterdiğini ve neyin işe yaradığını ve iyileştirilmesi gereken yerleri analiz etmemizi sağlar.İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.


Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz?

Web sitelerimizde kullanılan üçüncü taraf çerezleri, temel olarak web sitesinin nasıl performans gösterdiğini, web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu, hizmetlerimizi güvende tutmak, sizinle alakalı reklamlar sunmak ve hepsinde size daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır; Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimlerinizi hızlandırmaya yardımcı olur.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, sizin ve Sekizbit’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.


Ne tür çerezler kullanıyoruz?

Çevrimiçi hizmetlerin çoğu gibi, web sitemiz çerezler için bir dizi amaç için birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir ve kişisel olarak tanımlanabilir verilerinizin hiçbirini toplamazlar. Temel: Sitemizin tüm işlevselliğini tecrübe edebilmeniz için bazı çerezler zorunludur. Kullanıcı oturumlarını sürdürmemize ve güvenlik tehditlerini önlememize izin verirler. Kişisel bilgiler toplamaz veya saklamazlar. Örneğin, bu çerezler hesabınıza giriş yapmanızı, uzmanlardan randevu almanızı ve güvenli bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar.


İstatistikler: Bu çerezler, web sitesine gelen ziyaretçi sayısı, benzersiz ziyaretçi sayısı, web sitesinin hangi sayfalarının ziyaret edildiği, ziyaretin kaynağı vb. bilgileri depolar. Bu veriler, web sitesinin ne kadar iyi performans gösterdiğini görmemize ve bu performansı analiz etmemize yardımcı olur.


Pazarlama: Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak amacıyla diğer platformlarda dijital reklam kampanyası düzenleyebiliriz. Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin için anlamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bu reklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur.


Bu çerezlerde depolanan bilgiler, üçüncü taraf reklam sağlayıcıları tarafından size tarayıcıdaki diğer web sitelerinde reklam göstermek için de kullanılabilir.


İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.


Tercihler: Bu çerezler ayarlarınızı kaydetmemize ve dil tercihleri gibi tarama tercihlerinizi belirlememize yardımcı olur, böylece web sitesine gelecekteki ziyaretlerinizde daha iyi ve verimli bir deneyime sahip olursunuz.


Çerez Tercihlerini Nasıl Kontrol Edebilirim?

Buna ek olarak, farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz.


Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.


İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın Yürürlüğü

Bu Politika 01.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi halinde Politika’nın yürürlük tarihi revize edilecektir.

Politika MediBulut internet sitesinde (www.medibulut.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Sekizbit Bilişim ve Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni ve İşlenmesi Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.


Diğer Sitelere Bağlantılar

Sosyal medya butonları aracılığıyla da olmak üzere, internet sitemiz veya uygulamamız diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Yalnızca gizliliğe ilişkin yüksek standartlarımızı ve mahremiyete saygımızı barındıran internet sitelerine bağlantı vermeye çalışıyor olsak da, diğer internet siteleri tarafından kullanılan içerik, güvenlik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu bağlantılar söz konusu internet sitesini onayladığımız anlamına gelmemektedir. İnternet sitemizden veya uygulamamızdan başka bir internet sitesine bağlantı oluşturduğunuzda, internet gizlilik politikası ve uygulamaları da dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu internet sitesinin hüküm ve koşullarına tabii olursunuz. Lütfen bu internet sitelerine herhangi bir veri göndermeden önce bu politikaları kontrol ediniz.


Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için uygun teknik, fiziksel, elektronik ve idari önlemleri sağlamaktayız. Bize gönderilen kişisel bilgileri hem iletim sırasında hem de aldıktan sonra korumak için genel kabul görmüş endüstriyel standartları takip etmekteyiz. Fakat ne yazık ki, internet üzerinden bilgi aktarımı (e-posta dâhil) tamamen güvenli değildir. Her ne kadar kişisel verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı taahhüt etsek de, internet sitemize, platformumuza veya personelimize iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; dolayısıyla herhangi bir iletim riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemeye çalışmak için katı prosedürler ve güvenlik önlemleri kullanacağız.