menu
Blog Uzman mısınız?
Uzman Portalı
Medibulut Blog Bilişsel Davranışçı Terapi ve Depresyon
Bilişsel Davranışçı Terapi ve Depresyon
Uzm. Psk. Efe Can Yalçın

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Depresyon

Uzm. Psk. Efe Can Yalçın
Bilişsel Davranışçı Terapi ve Depresyon

Depresyon, bireylerin yaşam kalitesini ve işlevselliğini ciddi şekilde etkileyen yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. Geleneksel tedavi yöntemleri arasında ilaçlar ve terapiler bulunmaktadır. Ancak son yıllarda bilişsel davranışçı terapinin (BDT) depresyon tedavisindeki etkinliği giderek daha fazla araştırılmaktadır. BDT, zihinsel süreçlerin ve davranışların depresyon üzerindeki etkilerini inceleyen ve değiştirmeyi hedefleyen bir terapi yaklaşımıdır.


BDT'nin depresyon tedavisindeki başarısı, aslında depresyon semptomlarının kökenlerini ve sürdürücü faktörlerini anlamaya dayanmaktadır. BDT'ye göre, depresyon genellikle olumsuz düşünceler, kendine yönelik eleştiriler, gelecekle ilgili karamsar beklentiler ve yaşam olaylarına ilişkin yanlış yargılar gibi bilişsel çarpıklıklarla ilişkilidir. BDT, bireylerin bu düşünce kalıplarını tanımalarına, sorgulamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olur.

BDT'nin depresyon tedavisindeki temel stratejilerinden biri, bireyin düşünce ve inançlarını fark etmesini sağlamaktır. Terapist, hastanın yanlış ve olumsuz düşüncelerini ortaya çıkarmak için rehberlik eder ve bu düşüncelerin gerçekçi olup olmadığını sorgular. Daha sonra, bireyin düşünce süreçlerini yeniden yapılandırmak için farkındalık ve olumlu değişiklikler yapmasına yönelik çalışmalar yapılır. BDT'nin depresyon tedavisindeki etkinliği birçok araştırma ve klinik deneyimle desteklenmektedir.

BDT'nin ilaç tedavisiyle karşılaştırıldığında benzer oranda etkili olduğu ve özellikle tekrarlayan depresyon vakalarında daha uzun süreli sonuçlar sağladığı görülmüştür. Ayrıca, BDT'nin depresyon semptomlarını yönetmede özgün beceriler kazandırdığı ve kişinin yaşam kalitesini artırdığı da belirtilmektedir. Sonuç olarak, bilişsel davranışçı terapi (BDT), depresyon tedavisinde yaygın olarak kabul gören ve etkili bulunan bir yaklaşımdır.

BDT'nin temel amacı, bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını tanımalarını, değiştirmelerini ve daha sağlıklı bilişsel ve duygusal alışkanlıklar geliştirmelerini sağlamaktır. Bu terapi türü, depresyon semptomlarıyla başa çıkmada ve gelecekteki tekrarların önlenmesinde önemli bir rol oynar.
06 May 2024 Monday

Efe Can Yalçın
Uzm. Psk. Efe Can Yalçın Psikoloji ve Danışmanlık

Merhaba, ben Efe Can Yalçın. 2020 yılında İstanbul Okan Üniversitesi'nde Psikoloji alanında lisans eğitimimi tamamladım ve mezun oldum. Psikolojiye olan tutkum ve insanlara yardım etme arzum, beni çeş...