menu
Blog Uzman mısınız?
Uzman Portalı
Medibulut Blog Uzaktan Eğitim
Uzaktan Eğitim
Medibulut Editör

Uzaktan Eğitim

Medibulut Editör
Uzaktan Eğitim

Birey, doğduğu andan itibaren ölümüne kadar eğitim süreci geçirmektedir. Eğitimin ilk ayağı olan iletişimi ilk önce aileyle kurup zihinsel ve fiziksel gelişimiyle birlikte çevresiyle de etkileşim halinde olur. Hayatın her evresinde iletişim halinde olanlar gerek yüz yüze gerekse kitle iletişim araçlarını aktif şekilde kullanmaktadır. Aileden aldığı ilk eğitimi devam ettirirken yaşadığı toplumun kültürüyle bütünleşir, kendini geliştirir, mesleki anlamda eğitimini alır, ülkesine ve insanlığa katkı sunmaya çalışır.

Eğitimin yapması gereken; sadece bilgi birikimi değil, günlük ve sosyal yaşantıda karşılaşacağı sorunların üstesinden gelmeyi, sosyal olmayı, yeteneklerini geliştirmeyi, yanlış ile doğruya evrensel ölçülerde karar vermeyi sağlamaktır. 
Günümüzde eğitim, teknolojinin de gelişmesiyle çok farklı alanlara ayrılmış ve yaşama katkılar sağlamıştır. Teknolojinin gelişimiyle birlikte de eğitimde zaman ve mekân kısıtlamaları ortadan kalkmıştır. İnsanların geçmişte kullandığı mektuplaşarak uzaktan eğitim yerini daha hızlı ve kolay olan internet, çeşitli iletişim araçları ve medyayı da kullanarak yeni sistemlere bırakmıştır. Günümüz öğrenme süreçlerinde uluslararası sınırlar ortadan kalkmış; bilgiye ulaşmak, bilgiyi elde etmek ve bilgiyi kullanmak kolay bir faaliyet hâline gelmiştir (Demir, 2014).

Uzaktan eğitim terimi öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak ayrı ortamlarda bulunmaları ile gerçekleşen eğitimi ifade etmektedir (Akdemir, 2011). Uzaktan veya online eğitim pandemi, doğal afetler gibi nedenlerden dolayı çok yaygınlaştı. Eğitimin önemini vurgulayan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘’Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.’’ diyerek eğitimin anlam ve önemini zamanında vurgulayarak Türk toplumuna yön vermiştir. Eğitim kişinin hem de toplumun gelişmesi için zorunlu ve gerekli bir süreçtir. 

Uzaktan Eğitimin Avantajları
 • Uzaktan eğitim sürekli ve kesintisiz eğitim sağlar.
 • İlgi duyduğu alanlara yönelme imkânı ve zaman konusunda avantaj sağlar.
 • Mekân sınırlaması olmadan kişi, istediği yerde eğitim alabilir.
 • Kişinin öz iradesi öğrenme faaliyetini gerçekleştirir, yüz yüze eğitimin yarattığı psikolojik ve sosyal faktörler devreden çıkar.
 • Uzaktan eğitim istenildiği vakitte eş zamanlı (senkron) ya da sonradan dinlenebilecek (asenkron) şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Ders materyalleri öğrenciye kolay şekilde ulaştırılır.
 • Amaç her öğrenciye bire bir ulaşmaktır.
 • Öğrencilere ekonomik imkânlar sunar. 

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları ve Tavsiyeler
 • Öğrenci bahane üreterek dersi dinlemeyebilir. Bu durumun olmaması için öğrenciye sorumluluk verip öğrenciyi aktif tutmak yeterlidir. 
 • Online eğitim yüz yüze eğitim kadar etkili, verimli olmayabilir ve kalıcı etkiye sahip olmayabilir (tıp öğrencisinin kadavrayı görmeden, dokunmadan, kesmeden pratik geliştirme şansı olmaz). Yeni yöntemler geliştirilmeli, konu pratiğe dökülerek öğretilmelidir.
 • Uzaktan eğitim rahatlık sağlarken uyum problemleri de yaşatacaktır. Zamanlamaya dikkat edilmeli, günlük olarak çalışmayı ertelememek gereklidir.
 • Başarının ölçütü sadece sınav olmamalıdır. Ödevler, sunumlar ve gelişim konferansları düzenlenebilir.
 • Öğrenciler arasında haksız rekabet sağlayabilir. Online sınavlar, yüksek notlara neden olabilir. Öğrenciye avantaj gibi görünen eğitimdeki kazanım dezavantaj sağlayabilir.
Uzaktan Eğitimin İnsan Psikolojisine ve Sağlığına Yan Etkileri 
Uzaktan eğitimin temel amacı, bazı şartlardan dolayı eğitimdeki eksiklikleri azaltmak ve öğrencilerin eğitimden uzaklaşmamasıdır. İlk zamanlarda uzaktan eğitimin materyal ve alt yapısı tam oluşturulamazken, günümüzde uzaktan eğitim daha çok sosyal, psikolojik ve verimlilik üzerine yoğunlaşmıştır.
Uzaktan eğitimden dolayı pasifleşen insanlar stabil konuma geçmiştir. Uzaktan eğitimle beraber insanlar sağlık, sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak birçok negatif durumla yüz yüze kalmaktadır. Dışa dönük ve sosyal olan kişilerde psikolojik sorunlar görülürken, içe dönük ve asosyal olan kişilerde bu sorunlar maksimum seviyeye çıkmıştır. Eğitim yerinde yapıldığı zaman sosyalleşmeye, kültürel gelişmeye, değişime ve gelişmeye neden olurken online eğitim bunun tam tersini yapmaktadır. Fiziksel, psikolojik sorunların en büyük nedeni de hareketsizliktir. Hareket alanı kısılan kişiler asosyalleşir, online eğitime katılıp tartışmalara dahil olmazlar. En büyük savunmaları ise “Ben istemediğim sürece bana ulaşamazlar, benimle iletişim kuramazlar.” olduğu için kişiler kendilerini soyutlarlar. Bu durum psikolojik çöküşe yol açar ve kişiler durağan yaşar. Hareketsizliğin sonucu olarak obezite problemi ile bu problemin yol açtığı sorunlarla karşılaşıp daha verimsiz bir hayat yaşarlar.

Uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajları incelenirse birçok etmen ve sorularla karşılaşırız. Hiçbir zaman bitmeyecek tartışmalar devam ederken gelişmiş ülkeler yollarına hızla devam etmektedir. Her şeyin başı sağlık derken eğitimsiz bir hayatı da düşünmemek gerekir. Uzaktan eğitim eşitliğini sağlayacak kişilerin öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Motivasyonlarıyla, öğretmenlerle birlikte derslere interaktif katılım sağlayarak uzaktan eğitimi oldukça avantajlı bir durum haline getirebilirler. 

KAYNAKÇA
Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (2), 69-71.
Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakiş. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39).


19 February 2024 Monday

Medibulut Editör
Medibulut Editör Diğer branş