menu
Blog Uzman mısınız?
Uzman Portalı
Medibulut Blog Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?
Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?
Medibulut Editör

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Medibulut Editör
Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi, insanların sağlığı geliştirici hizmetler almak amacıyla ikamet ettikleri ülke dışında başka bir ülkeyi ziyaret etmesidir. Kişinin bedensel ve zihinsel sağlığının bakımı ve iyileştirilmesi için sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla yapılan seyahatler olarak tanımlanmaktadır. 

Sağlık turizmi yapmak isteyen sağlık tesislerinin, ilk olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” alması yasal olarak zorunludur. Sonrasında sağlık hizmeti almak isteyen insanlara ulaşmak, bu insanları sağlık kuruluşunun verdiği hizmetler hakkında bilgilendirmek ve gelecek hastaya eksiksiz bir sağlık ve turizm deneyimi yaşatmak için operasyonel planlama yapılması gerekmektedir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Neden İhtiyaç Var ? 

Sağlık Turizmi yetki belgesi almanın bir çok avantajı vardır ancak aşağıdaki faydalardan yararlanabilmek için bu belgeye sahip olmak zorunludur. Bunlara ek olarak devletin açıkladığı bir çok teşvik ve destek bulunmaktadır:

 • Sağlık Turizmi yöntemi ile elde edilen gelirlerin KDV muafiyet bulunmakta ve ayrıca Kurumlar Vergisinden %50 istisnası bulunmaktadır.

 • Sağlık Turizmi hizmeti veren acentalar ile çalışabilmek.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alınabilmesi için resmi gazetede yayınlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri” ekinde belirtilen maddelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bu kriterler:

 1. Sağlık tesisi, başvuru tarihinden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. Sağlıkta kalite standartları ve kalite göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu yazının tarihi itibari ile Hastaneler, Diyaliz Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve 112 Servisleri için standartlar yayımlanmıştır. Kalite göstergeleri ve standartları yayımlanmış kurumları https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR-52460/guncel-standartlar.html linkinden kontrol edebilirsiniz. (Link çalışmaz ise https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr sitesi üzerinden Yayınlar -> Sağlıkta Kalite Standartları -> Güncel Standartlar menüsü altından ulaşabilirsiniz.).

 2. Uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulmalıdır. Bunun için bir tabip/uzman tabip uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilerek Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir ve sorumlu dahil yabancı dil bilen en az 2 personel istihdam edilerek aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır:

  1. Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak.

  2. Yabancı dil yeterliliğinin kanıtlanması için (birinin İngilizce olması zorunludur.) YDS’den en az 65 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak ya da Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

  3. Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl meslek icrası yaptığını gösteren belge veya belgelere sahip olmak.

 3. Sağlık turistinin hizmet göreceği doktorların mesleki geçmişleri hakkında online bilgi alabileceği bir altyapı sunulmalıdır. Ayrıca sağlık tesisi, sağlık turistinin tesise gelmeden önce tedavi göreceği doktorlardan hastalığıyla ilgili bilgi alabileceği ve tedavi planını öğrenebileceği bir iletişim ve bilgi aktarım sistemine sahip olmalıdır.

 4. Uluslararası sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan, depozito olarak hastanenin hesabına yatırabileceği bir alt yapı oluşturulmalıdır.

 5. Sağlık tesisleri, sağlık turisti yabancı hasta kayıt sistemi üzerinden kayıt altına almak için bir alt yapı oluşturmak zorundadır. Kurulacak olan kayıt sisteminin e-nabız ile entegre olması ve turistin sağlığı, pasaport, uyruk gibi sekmeler bulunmalıdır.

 6. Sağlık turistine, sunulacak tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunmak, sağlık turistinin kendi dilinde onam formu oluşturularak iki tarafca imzalanmasını sağlamak ve tedavi sonrasında sağlık turistinin yapması gerekenler sağlık turistinin kendi dilinde hazırlanarak imza karşılığında vermek gibi hususlar, sağlık tesisi tarafından yazılı olarak taahhüt edilmelidir.

 7. Tüm bu kriterlerle birlikte sağlık kuruluşunun bakanlık tarafından ruhsat/geçici ruhsat/faaliyet izin belgesi örneği, kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin noter tasdikli imza sirkülerini yetki belgesi başvuru formuyla birlikte sunmalıdır.


3,4 ve 5 numaralı maddelerde ihtiyaç duyduğunuz tüm alt yapı ve lisanslara medibulut.com’a üye olarak sahip olabilir ve başvuru sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

Sağlık turizmi yetki belgesi için gerekli işlemler yapıldıktan sonra sağlık kuruluşunun, sağlık hizmeti almak isteyen insanlara ulaşmak, bu insanları alacakları hizmetler hakkında bilgilendirmek ve gelecek hastaya eksiksiz bir sağlık ve turizm deneyimi yaşatmak için operasyonel planlama yapması gerekmektedir. Bunlar için yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte sağlık kuruluşunun, uluslarası sağlık turistlerine ulaşabilmek adına yapılabilecekler şöyle listelenebilir:

 • Pazarlama kimliği oluşturularak dijital pazarlama stratejisinin belirlenmesi

 • Sosyal medya, web sitesi gibi yapıların oluşturularak kişisel pr çalışmalarının yapılması

 • Sağlık turisti gelmeden öncesi için online görüşme ve randevu oluşturma gibi altyapıların sağlanması

 • Sağlık turizmi sonrasında hasta memnuniyeti ve geri dönüşlerinin toplanarak değerlendirilmesi

 • Sağlık tesisi içerisindeki fiziksel yapının hazırlanması

 • Uluslararası sağlık turizmi birimi içerisinde insan kaynaklarının yönetim planlaması

 • Aracı kuruluş faaliyetlerine ihtiyaç duyulması halinde, bu kuruluş ile protokol yapılması ve Bakanlığa bildirilmesi

 • Sağlık turistine sunulan tedavi ve kontrol hizmetinin yanında ihtiyaç duyacağı diğer hizmetleri (konaklama, seyahat planlaması vs. gibi turizm hizmetleri) sunulması

Medibulut.com’un çoklu dil desteği alt yapısı sayesinde oluşturduğunuz profil, birçok dilde yayınlanır ve dünyanın her yerinden hasta adaylarına zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Profilinizi hemen oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

25 November 2022 Friday

Medibulut Editör
Medibulut Editör Diğer branş