menu
Blog Uzman mısınız?
Uzman Portalı
Medibulut Blog Uzaktan Sağlık Hizmeti Vermenin Avantajları Nelerdir?
Uzaktan Sağlık Hizmeti Vermenin Avantajları Nelerdir?
Medibulut Editör

Uzaktan Sağlık Hizmeti Vermenin Avantajları Nelerdir?

Medibulut Editör
Uzaktan Sağlık Hizmeti Vermenin Avantajları Nelerdir?

Uzaktan sağlık hizmeti, en basit tanımıyla hastaların veya danışanların sağlık alanındaki ihtiyaçlarını dijital teknoloji vasıtasıyla görüşerek karşılamaktır. Uzaktan sağlık hizmeti ile doktor, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve diş hekimi gibi farklı branşlarda hizmet veren doktor ve uzmanlar oldukça önemli avantajlar elde etmişlerdir. Bu makalede ise uzaktan sağlık hizmeti vermenin sağlık sektöründe çalışan uzmanlar açısından ne tür avantajlar elde ettiği incelenmiştir.

Mekândan Bağımsız Bir Şekilde Hizmet Vermeyi Sağlar.

Uzaktan verilen online sağlık hizmeti sayesinde sağlık sektöründe çalışan sağlık uzmanları, hastalarının veya danışanlarının şikayetini fiziksel bir mekânda bulunmadan dinleyebilir, bakanlık tarafından verilen izinler dahilinde muayene edebilir, teşhis koyabilir ve tedavi sürecini uygulayabilir. Bu sağlanan imkânın hem hasta / danışan hem de çalışan uzmanlar için oldukça yararlı olduğu ifade edilebilir.

Ön Görüşme, Muayene, Rutin Kontrol İmkânını Kolaylaştırır

Dijital platform sayesinde sağlık sektöründe çalışan uzmanlar, hastalarının / danışanlarının görüşmelerini fiziksel bir buluşturma gerektirmeden görüşme sağlayabilir ve rutin kontrollerinin uzaktan sağlık hizmeti verilmesi aracılığıyla sürdürülebilir. Bu sayede süreci kolaylaştıran doktorlar ve hekimler, hastalarına / danışanlarına alternatif bir sağlık çözümü sunmuş olur.

E-Reçete ve E-Rapor Verme İmkânı Sağlar

Uzaktan online sağlık hizmeti sayesinde uzman hekimler, yapmış olduğu online muayene neticesinde hastalarına e-reçete yazma ve e-rapor verme imkanına sahiptir. Bu sayede uzman hekimler, hastalarının fiziksel olarak erişiminin zor olduğu koşullarda daha pratik ve kolay bir çözüm sunmuş olur.

Zaman Kazandırır

Yoğun temponun bulunduğu zamanlarda ofisler arası geçişler, trafik ve diğer konularda vakit avantajı sağlar. Bu avantaj aynı zamanda danışanlar / hastalar için de geçerlidir.

Dijital Tanınırlığı Arttırır

Sağlık sektöründe hizmet veren fizyoterapist, diş hekimi, diyetisyen ve uzman hekimler için dijital görünürlük ve tanınırlık oldukça önemlidir. Uzaktan verilen sağlık hizmeti de verilen hizmet çeşitliliğinin artması neticesinde bu tanınırlığın artmasına yardımcı olur.

Maliyetlerin Düşmesine Yardımcı Olur

Uzaktan sağlık hizmeti vererek fiziksel ofiste bulunan elektrik, gıda, çalışan, temizlik, kira ve diğer masrafların azalmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak uzaktan sağlık hizmeti hem uzman hekimler açısından hem de danışanlar / hastalar açısından oldukça yararlı bir dijital dönüşümdür. Uzaktan sağlık hizmeti veren hekimler mekân bağımsız bir şekilde hizmet sağlayabilir. Diğer bir deyişle uzman sağlık hekimleri, danışanları / hastaları ile uzaktan sağlık hizmeti sayesinde ön görüşme yapabilir, muayene edebilir, teşhis koyabilir, tedavi yöntemini belirleyebilir, reçete ve rapor hazırlayabilir. Doktorlar ve uzmanlar, sağlık durumu müsait olmayan veya fiziksel olarak gelmeye uygun olmayan danışanlar / hastalar için alternatif çözüm sunmuş olur. Bu da zaman ve maliyet açısından hem hekimlere hem de danışanlara / hastalara uygun bir çözüm sağlar. Ayrıca sağlık sektöründe hizmet veren diyetisyen, diş hekimi, fizyoterapist, psikolog ve uzman hekimler sunmuş olduğu alternatif sağlık etkileşimi çözümleri ile dijital görünürlüğünü arttırabilir.

20 June 2022 Monday

Medibulut Editör
Medibulut Editör Diğer branş