MediBulut Blog Uzaktan Sağlık Hizmeti Nedir?
Uzaktan Sağlık Hizmeti Nedir?
Tuana Önder

Uzaktan Sağlık Hizmeti Nedir?

Tuana Önder
Uzaktan Sağlık Hizmeti Nedir?

Uzaktan Sağlık Hizmeti, sağlık meslek mensupları tarafından sağlık hizmeti görmek isteyen bireylere faaliyet izni alan sağlık tesislerince verilen bir hizmettir. Bireylerin sağlık kurumuna gitmelerine gerek kalmadan çağdaş bilişim teknolojileri kullanılarak sağlık hizmeti almalarını sağlar. Fiziki olarak aynı ortamda bulunmayan hasta ve hekim çeşitli iletişim araçları üzerinden online olarak görüşme gerçekleştirir. Yapılan düzenlemeye göre uzaktan sağlık hizmeti ile e-reçete yazılması mümkün olduğu gibi rapor da yazılabilir. Yönetmelikte açıkça belirtildiği üzere sağlık hizmeti sunumu kapsamında elde edilen verilerin mevzuat haricinde işlenmesi ve aktarılması da söz konusu değildir. Bu kapsamda verilen ve alınan sağlık hizmeti ile kişisel verilerin korunması sağlanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan sağlık kuruluşları da ilgili mevzuat kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verebilir.


Uzaktan Sağlık Hizmeti Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Uzaktan Sağlık Hizmeti Yönetmeliği ile uzaktan sağlık hizmetini veren ve verecek olan sağlık tesislerinin uyması gereken usul ve esaslar açıklanmıştır. 20 maddeden oluşan yönetmeliğe göre uzaktan sağlık hizmeti sadece bilişim teknolojisi bakımından yeterli altyapıya sahip ve bakanlık onaylı kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Uzaktan sağlık hizmeti kapsamında neler yapılır sorusunun cevabı ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hasta muayenesi yapılabilir.
  • Teşhis edilmiş hastalıkların kontrolü sağlanabilir.
  • Tıbbi gözlem, izlem, takip ve değerlendirme işlemleri yapılabilir.
  • Giyilebilir teknoloji ve tıbbi cihazlar ile sağlık veri takibi yapılıp değerlendirilebilir.
  • Endemik ve epidemik salgın hastalık durumlarında gerekli tıbbi işlemler yürütülebilir.
  • Sağlık durumu riskli olan veya yaşlı bireylerin hastalık değerlendirmesi ve takibi gerçekleştirilebilir.
  • Hastalara psikososyal sağlık hizmeti verilebilir.
  • Gerekli durumlarda hastanın sağlık kuruluşuna fiziki olarak müracaat etmesi tavsiye edilebilir.


Uzaktan Sağlık Hizmeti Hangi Yöntemlerle Verilir?

Uzaktan sağlık hizmetinin sunumu Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ya da tescil edilerek kullanımı onaylanan iletişim araçları ile gerçekleştirilir. Bu iletişim araçları içerisinde yazılı, sesli ya da görüntülü konuşma yöntemleri yer alır. Uzaktan sağlık hizmeti alım ve sunumunu kolaylaştıran iletişim araçları, güvenli yazılımlar kullanılarak oluşturulur. Hizmetin güvenli bir şekilde sunumu için hazırlanan yazılımların asgari standartları ise bakanlık tarafından belirlenir. MediBulut üzerinden dilerseniz hekim olarak sağlık hizmeti verebilir, dilerseniz hasta olarak sağlık hizmeti alabilirsiniz.


Sağlık Kuruluşları Uzaktan Sağlık Hizmeti Verebilmek İçin Neler Yapmalıdır?

Sağlık kuruluşlarının uzaktan sağlık hizmeti verebilmesi için en geç 6 ay içerisinde faaliyet izin belgesi alması gerekmektedir. Alınan faaliyet izni belgesi ilgili kuruluşların faaliyet izin belgelerine işlenmektedir.

Faaliyet izin belgesi başvurularının ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir. Başvurunun uygun olması halinde müdürlük tarafından oluşturulan komisyon başvuruyu inceleyerek uygunluk raporu hazırlamaktadır. Komisyon tarafından hazırlanan uygunluk raporu ise müdürlüğe gönderilerek sağlık kuruluşlarının faaliyet izin belgelerinin verilmesi sağlanır


Hastalar Uzaktan Sağlık Hizmeti Almak İçin Neler Yapmalıdır?

Uzaktan sağlık hizmeti talep eden hastalar bu hizmeti veren kuruluşlar üzerinden yüz yüze veya online olarak randevu talep edebilmektedir. Yazılı, sesli veya görüntülü olarak gerçekleştirilebilen uzaktan sağlık hizmetlerine siz de MediBulut üzerinden kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.


06 Ocak 2023 Cuma

Tuana Önder
Tuana Önder MediBulut Ürün Yöneticisi