menu
Blog Are You Doctor?
Specialist Portal
Medibulut User Agreement Expert

User Agreement Expert

KULLANICI SÖZLEŞMESI

Genel Hükümler

1. Tanımlar:

Hizmet Sağlayıcı: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:245, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Sekizbit Bilişim ve Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Medibulut” olarak anılacaktır.)

Site: Hizmet Sağlayıcı tarafından yönetilmekte olan ve şu adrese sahip sitedir: www.medibulut.com 

Kullanıcı: Kullanım Şartnamesini kabul etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulmakta olan hizmetlere erişen, kanuni ehliyeti tam olan gerçek kişilerdir.

Sağlık Profesyoneli/Uzman: Tıp Doktoru Olmayan Sağlık Profesyoneli

Hesap: Kullanıcı veya Sağlık Profesyoneli/Uzmanların kimliklerinin birer kullanıcı adı ve şifre yardımıyla belirlenmelerini sağlayan ve böylece bunların belirli hizmetlere erişmelerine olanak veren Site veri tabanı girdisidir.

Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alışverişi yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek yoktur.

Hizmet Sağlayıcı Hizmetleri işbu Kullanım Şartnamesine uygun olarak sağlamaktadır.

Kullanım Şartnamesi, herhangi bir ek sözleşme imzalanmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı için bağlayıcıdır.

Yazılım Lisans bedeli: 7.2’nci madde kapsamında Sağlık Profesyoneli/Uzman tarafından Medibulut’a ödenecek yazılım kullanım ücreti.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme www.medibulut.com sitesi ile taraflar arasında hasta ve doktor/uzmanlardan randevu alarak online görüşme altyapısı üzerinden buluşmasını ve yasal düzenlemelere uygun olarak yüzyüze şekilde yerinde gerçekleştirilecek muayene hizmetleri için randevu oluşturmasını sağlayan bir platformdur. 10 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK'e uygun şartlarda hizmet sağlayan ve ilgili yönetmeliğe istinaden Uzaktan Sağlık Hizmeti Sunma iznini almış sağlık işletmeleri dışındaki uzman ve sağlık işletmeleri için  Tedavi ve Teşhis amacı taşımaz, bu şekilde siteye üye olan Uzmanlar ile Uzmanlardan randevu alan üyeler arasında genel sağlık bilgilendirmesi amacı ile kurulmuştur. 

3. Hizmet Sağlama Şartları

Hizmetlerden yararlanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

İnternet ağına erişimi bulunmak,

E-mail hesabı ve/veya telefon numarası sahibi olmak,

Uzmanlar hakkındaki bilgiler ve görüşler herkesin erişimine açıktır ve herkes arama motorunu kullanabilir.

Giriş yapma işlemi Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra mümkündür. Kullanıcıların giriş yapabilmesi için telefonlarına ve e-mail adreslerine gönderilen kodu kullanmaları gerekmektedir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin modernizasyonu veya bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerinde yürütülecek bakım çalışmaları sırasında Hizmetlerin verilmesine geçici olarak ara verme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı Hizmetlerin verilmesinde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının aldığı randevuya gitmemesinden dolayı Uzmana karşı sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı, Uzmandan kaynaklanan nedenlerden dolayı sağlık hizmeti alınamamasından dolayı Kullanıcıya karşı sorumlu tutulamaz. Hizmet sağlayıcı sadece randevu alabilme imkanı sağlayan yazılımı kullanıma sunmakla yükümlüdür.

Uzman’ların vermiş olduğu görüşlerin doğruluğu Medibulut tarafından denetlenemez. Medibulut, uzmanların vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz.

Medibulut, kullanıcıların aldığı hizmete bakmaksızın birbirleri ya da Uzman’lar ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, etik olmayan davranışlar olması durumunda kullanıcıların siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/tamamen durdurabilir ve üyeliği askıya alabilir. Kullanıcıların üye statüsü iptal edilebilir.

Medibulut, site’nin mevcut hizmetlerini durdurma hakkını haizdir.

Kullanıcı, ahlak ve dürüstlük kuralına uygun davranacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, üyelik bilgilerinin doğru olduğunu teyit eder. Kullanıcı, Medibulut sitesi için belirlediği şifrelerin güvenliğinden sorumludur.

Site’de Medibulut’un kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği sitesi, portal, içerik işaretleri bulunabilir. Söz konusu içerikle ilgili Medibulut’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, ihlal durumunda Üye’liğin askıya alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla medibulut sitesinin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Medibulut’a yönelecek herhangi bir kusur/tazminat durumu kullanıcıya rücu edilecektir. 

4. Uzmanlar İlgili Görüş ve Bilgilerin Eklenmesi

Uzmanlar hakkındaki görüş ve bilgiler, Uzmanın sadece mesleki hayatıyla ilgili ve hastanın aldığı hizmetten memnuniyet durumu ile alakalı olabilir.

Uzmanlar hakkındaki görüş ve bilgiler sadece Kullanıcının kişisel tecrübelerine dayanabilir. Üçüncü kişilerin rivayetlerine dayandırılamazlar. Bu kuralın istisnası çocuklarını, akli dengesi yerinde olmayan (ya da bir şekilde görüşlerini Sözleşme konusu platformda paylaşmak hususunda engelli) yakınlarını ya da bakıma muhtaç yaşlılarını tedavi ettiren veli ya da vasiler ile hayvanlarını tedavi ettiren hayvan sahipleridir.

Bir Kullanıcının aynı tıbbi işlemle (muayene, tahlil, tıbbi prosedür, vs.) ilgili birden fazla görüş bildirmesine izin verilmemektedir.

İlgili mevzuatın kısmen ya da tamamen ilan, reklam ve benzeri faaliyet ya da sair yasakları kapsamında olan ya da herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumun reklamını ya da tanıtımını yapmayı amaçlayan içeriklerin yayınlanmasına kesinlikle izin verilmemektedir.

Bilgiler, görüşler ve yorumlar kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına aykırı olamazlar. Ayrıntılı olarak, müstehcen, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullanmak, lakap takmak, özel ve ailevi yaşamla ilgili bilgiler vermek, suç işlendiğine dair iddiada bulunmak, ırksal, inançsal, etnik, vs. farklılıklara dayanarak şiddet ve nefret çağrısında bulunmak yasaktır.

Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanım Şartnamesini veya kanunları ihlal eden görüş ve bilgilerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yayınlanmış olanları silme haklarına sahiptir.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar veya Uzmanlar tarafından girilen bilgiler, görüşler ve yorumların içeriklerinden sorumlu tutulamaz.

Uzmanın kendisinin ya da başka kullanıcıların yorumlarını ya da sair değişkenlerini manipüle etmesi ve/veya kendi profiline yorum yapması ve/veya bir başkasına yaptırması  kesin şekilde yasaktır.

Kullanıcılar kendi profillerinde ya da başkalarının profillerinde hiçbir şekilde gerçeğe aykırı isnatlarda bulunamaz.

5. Uzmanların Profilleri

Yeni bir Uzmana ait profilin oluşturulabilmesi için o uzman hakkında en azından temel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Uzman hakkındaki temel bilgiler şunları kapsamaktadır: Mesleki unvan, adı, soyadı, TCKN, hizmet verdiği şehir ve uzmanın branşı. 

Her Sağlık profesyonelinin sadece bir adet Profili bulunmaktadır. Birkaç uzmanın ortak bir uzman profili açmasına izin verilmemektedir. Mükerrer Profiller silinecektir.

Ad ve soyad girilmesi gereken alanlara bir tek uzmanın adı ve soyadından başka bilgiler girilemez. Bu alanlara aşağıdaki bilgilerin girilmesine izin verilmemektedir: Şirket, muayenehane veya sağlık kuruluşu adı.

Her uzman kendi Profilini oluşturabilir. Bu amaçla kayıt olması gerekmektedir.

Sağlık Profesyoneli tarafından oluşturulan Profil, Hizmet Sağlayıcı tarafından teyit edilir, ve bu aşamadan sonra kendi uzman profili “Onaylı” olarak gözükür.

6. Sorumluluk

Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcı veya Uzman tarafından Siteye yerleştirilen bilgilerin ve materyallerin içerik ve yapılarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk almamaktadır. Kullanıcı, eklediği bilgilerin doğruluğundan ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı veya Uzman, Sitedeki eylemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ve kanuna aykırı eylemlerinden tamamıyla sorumludur. Bu eylemlere sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile doğru olmayan bilgilerin verilmesi, mesleki sırların veya başka sırların açıklanması, kişisel hakların veya telif haklarının veya benzer hakların ihlal edilmesi ve ilan / reklam yasağı da dahildir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin kullanımının ve sağladığı Hizmetlerden yararlanılmasının ortaya çıkarabileceği risklerin sadece Kullanıcıya veya Uzmana ait olduklarını açık ve net bir biçimde belirtmektedir. Siteye yerleştirilen bilgiler ve materyaller ve ayrıca Site aracılığıyla tedarik edilen ürünler ve hizmetlerin değerleri, işe yarar oluşu, tamlığı, eksiksiz oluşu ve kullanışlı oluşuyla ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Hizmet Sağlayıcı, Sitenin tamamının veya bir bölümünün hatasız bir şekilde çalışacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

Belirli bir Kullanıcı veya Uzman’a ait bilgilerin kanuna aykırı olduklarına dair bir resmi makamdan Hizmet Sağlayıcıya bir bildirim gelir de bu bilgilere erişim engellenirse, Hizmet Sağlayıcı, bu bilgilere erişimin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan söz konusu Kullanıcı veya Uzman’a karşı sorumlu tutulamaz.

7.Ödeme ve Faturalandırma

İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2024 yılı sonuna kadar Sağlık Profesyoneli/Uzmanlar tarafından Medibulut’a üye olunması ve yazılımı kullanması için herhangi bir sabit üyelik/kullanım ücreti ödenmeyecektir. 2024 yılının tamamlanması ve Sözleşme’nin devam etmesi halinde Sözleşme’nin devam eden yılları için Medibulut tarafından belirlenecek ve yıllık olarak geçerli olacak sabit üyelik/kullanım ücreti talep etme hakkı saklıdır.

Sağlık Profesyoneli/Uzmanlar, Medibulut aracılığıyla gerçekleştirdiği uzaktan sağlık hizmeti kapsamındaki muayeneler sonrası her bir muayene ücreti üzerinden %35 oranında hesaplanacak Yazılım Kullanım Bedelini Medibulut’a ödeyecektir. Hesaplama yapılırken Medibulut veritabanındaki kayıtlar esas alınacak ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilecektir.

Ödemeler 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri kapsamında faaliyet iznine sahip olan aracı kuruluş aracılığıyla yapılacaktır. Ödemeler, Sağlık  Profesyoneli/Uzmanlardan Online randevu alan Medibulut kullanıcısı tarafından randevu oluşturulduğunda yapılacaktır. Online randevu gerçekleştikten sonra Ücretlendirme ve Faturalandırma başlığında belirtilen oranlar(%35) üzerinden hesaplanacak Yazılım Lisans Bedeli kesintisi yapılarak kalan tutar Sağlık Profesyoneli/Uzmanların hesabına aracı kuruluş tarafından Online Randevu gerçekleştikten sonra 15 gün içerisinde yatırılacaktır.

Her Ayın sonunda Medibulut üzerinde gerçekleştirilen online işlemler doğrultusunda oluşan Yazılım Kullanım Bedeli tutarı kadar fatura Medibulut tarafından düzenlenir ve Sağlık Profesyoneli/Uzmanlar’a iletilir.

8. Diğer Hükümler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Medibulut işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar ve küresel ya da ülkesel çapta pandemi ilanı gibi taraflarca öngörülemeyecek olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.

Sözleşme, süresiz olarak yapılmaktadır.

Birden fazla Hesap açılmasına izin verilmemektedir.

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının veya Sağlık Profesyonelinin eylemleri kanunlara ve Kullanım Şartnamesine aykırı veya Sitenin itibarını zedeleyecek nitelikteler ise hesabı silmek suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerde, araçlarda ve Sitenin çalışma şeklinde değişiklikler yapma, veri tabanlarında bulunan bütün bilgileri silme, faaliyetlerine son verme, Site haklarını devretme ve Siteyle ilgili, kanunlara uygun her türlü işlemi gerçekleştirme haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, belirtilen işlemlerle ilgili olarak Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

8. Üyeliğin Sonlandırılması

Kullanıcı/Üye/Uzman, Medibulut tarafından askıya alınan hesaplara erişim sağlayamaz. Kullanıcı/Üye/Uzman’ın hesapları dondurulur. Kullanıcı/Üye/Uzman, sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üye dilediği zaman Site‘de bulunan üyeliğini sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile Üye’lik iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.

Site, Üye’nin İşbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde Üye’liğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve Üye’nin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir. 

9. Delil Sözleşmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme uyarınca Medibulut ile Kullanıcı/Üye/Uzman arasında yapılacak her türlü yazışma, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda resmi kayıtlar, elektronik bilgiler, bilgisayar kayıtları ve her türlü taraflarca kanıtlanabilen yazışmalar, görseller bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini HMK md. 193 anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşmede hüküm altına alınmayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunundaki hükümlerle, Türk Hukuk Sistemindeki genel hükümler uygulanır. Bu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle sulh yolu ile anlaşmaya varma yolu denenecektir. Anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise, İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir. 

10. Son Hükümler

Hizmet Sağlayıcı, Kullanım Şartnamesini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir değişiklikten önce Kullanıcılar ve Sağlık Profesyonelleri, kayıt sırasında verdikleri telefon numarasına  gönderilecek bir bildirimle bu değişikliklerden haberdar edileceklerdir.

Kullanıcı ve Sağlık Profesyoneli, erişim yetkisi bulunmayan, hatalı veya başkasına ait olan elektronik posta adresi vermesi sonucu ortaya çıkacak durumlardan, özelikle de 1. maddede belirtilen bildirimin eline ulaşmamasından kendisi sorumludur.

Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.

Kullanım Şartnamesinin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, Hizmet Sağlayıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler yetkilidir.

İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.